مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان خبر داد: جزییات طرح اقدام ملی مسکن در کرمان

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان بیان کرد: تاکنون برای طرح اقدام ملی ۲۱۴ هکتار اراضی دولتی اختصاص داده‌ایم که براساس تراکم شهرهای مختلف برای ۱۰ هزار و ۲۴۱ واحد است که اغلب به صورت کارگزاری به بنیاد مسکن واگذار می‌شود و این نهاد با قرارداد واگذاری به صورت گروه‌های یک یا دو نفره، یا مدیریت ساخت و انتخاب پیمانکار کار را انجام می‌دهد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات