صنعتی‌سازی مسکن در برنامه پنجم توسعه باید مشخص شود

تهران - عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی معتقد است: شیوه تحقق برنامه ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی بویژه سهم صنعتی سازی آن در چارچوب برنامه پنجم توسعه مشخص نشده است.
'مهرداد بائوج لاهوتی' روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: نگرش کلی نسبت به برنامه پنجم توسعه مثبت است اما آنچه که به کمیسیون تلفیق در حوزه مسکن پیشنهاد شده بود در آن گنجانده نشده است.
وی افزود: مساله مهم اکنون رویکرد صنعتی سازی در حوزه مسکن است تا بتواند پاسخگوی تقاضا باشد اما در قالب برنامه پنجم توسعه کشور به این موضوع نپرداخته ایم.
لاهوتی یادآور شد: ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور به عنوان نیاز مردم قابل قبول است اما شیوه اجرا باید روشن شود تا بتوان تکلیف زیرمجموعه ها به درستی تبیین کرد.
دولت از خرداد ۱۳۸۶ طرح مسکن مهر را به عنوان یک سیاست مهم طراحی کرده و قرار است تا پایان پاییز ۱۴۰ هزار دستگاه از این خانه ها تحویل متقاضیان شود و در مجموع تا پایان شهریور ۱۳۹۰ تکمیل ۹۴۰ هزار واحد مسکونی مهر هدف گذاری شده است.
وی اضافه کرد تعیین تکلیف برای شهرداری‌ها مبنی بر نظارت دقیق به منظور اجرای مقررات ملی ساختمان، رعایت الگوی معماری و شهرسازی ایرانی و اسلامی از راهکارهای تعیین شده محسوب می شود درعین حال روشن سازی سیاست ساخت مسکن به عنوان یک برنامه کلیدی حایز اهمیت است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در خصوص منابع مالی مورد نیاز در بخش مسکن در چارچوب برنامه پنجم توسعه گفت: موضوع منابع مالی در قالب بودجه‌های سنواتی مشخص می شود و در برنامه های پنج ساله به این مهم پرداخته نمی شود.
دولت به منظور حل مشکلات مالی طرح مسکن مهر با اختصاص خط اعتباری طی سال‌های ۸۹-۱۳۸۷توانست روند ساخت وساز در این بخش را شتاب بخشد و بانک مسکن نیز به عنوان بانک تخصصی در این حوزه فعال شد.
لاهوتی اظهار امیدواری کرد: هنگامی که مسایل بخش مسکن در قالب برنامه پنجم توسعه در صحن مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد، اعداد و ارقام مشخصی ارایه شود تا با برنامه ای مشخص و شفاف به اهداف مورد نظر دستیابیم .

    نظرات