1760 مورد تصرفات شناسایی شده به بستر و حریم رودخانه های استان در سال...

مدیر دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای گلستان تعداد تصرفات شناسایی شده در حوزه مهندسی رودخانه وسواحل شرکت آب منطقه ای استان در سال 98 را 1760 مورد عنوان کرد که در مورد 132 هکتار از آنها رفع تصرف انجام شده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مهندس شجاع شفیعی،  تعداد اخطاریه های صادره، 1115 مورد، تخلفاتی که بدون ارجاع به مراجع قضایی رفع تصرف شده است 80 مورد، تعداد پرونده های ارجاع شده به محاکم قضائی 447 عنوان، آرای مثبت صادره 46 مورد و آرای منفی صادره 5 مورد عنوان نمود.

وی افزود: 49 مورد از تصرفات آزاد شده کاربری مسکونی ، تجاری و آب بندان ، 67 مورد کاربری کشاورزی  و 2 مورد کاربری شن و ماسه داشته است.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای گلستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای گلستان

    شركت آب منطقه‌ای گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات