یادداشت دوم: معرفی می کنم نماینده کارفرما

یادداشت دوم: معرفی می کنم نماینده کارفرما

[caption id="attachment_19005" align="alignleft"]ناظر و مجری پایه یک سازمان نظام مهندسی مهندس علیرضا سعیدی[/caption]پس از هفده سال کار اجرایی در صنعت ساختمان ایران فهمیده ام که:

نماینده کارفرما در ایران کسی است که می تواند به سرپرست کارگاه بگوید لازم نیست به بتن ضد یخ اضافه کنید حتی اگر در دمای صفر درجه بتن ریزی می کنید.

نماینده کارفرما در ایران کسی است که می تواند به ناظر کارگاه بگوید شما باید بجای آیتم خاکریزی آیتم درناژ را که پیمانکار در صورت وضعیت خود نوشته است را تایید کنید.

نماینده کارفرما در ایران کسی است که میتواند مشاور را مجبور کند نقشه هایی را تایید نماید که ستونهایش تحمل بارگذاری طبقه اضافه به نام تراکم را که با کلی زد و بند از شهرداری گرفته شده است را ندارد. تا شاید مشاور بتواند دستمزد معوقه ناظرانش را اینبار با دو ماه تاخیر بگیرد نه شش ماه!

نماینده کارفرما در ایران کسی است که می تواند مشاور و پیمانکار را همزمان خلع ید بکند چرا که قصد دارد یک فرهنگسرا را به بخش خصوصی بفروشد.

نماینده کارفرما کسی است که در کتب دانشگاهی و مستندات شرایط پیمان و ... جایگاهی تعریف شده ندارد اما تا دلتان بخواهد شگفت انگیز است.

مهندس علیرضا سعیدی؛ ناظر و مجری پایه یک سازمان نظام مهندسی

 

    نظرات