دوره آموزشی آشنایی با عوامل شیمیایی در محیط کار برگزار شد

مدیر بهره برداری سد و نیروگاه لتیان و کلان از برگزاری دوره آموزشی آشنایی با عوامل شیمیایی محیط کار در راستای آگاهی ۱۶ نفر از پرسنل فنی و تعمیراتی نیروگاه های کلان و لتیان که بیشترین مواجهه را با مواد شیمیایی دارند، خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "علیرضا ارسطویی" با بیان این مطلب اظهار کرد: در این دوره آموزشی بیشترین خسارت های مالی، جانی و اجتماعی (حوادث، مسمومیت ها و بیماری های حرفه ای) در صنایع مختلف مربوط به عوامل شیمیایی مورد بررسی قرار گرفت .

وی با بیان اینکه به منظور ارزیابی میزان آگاهی اولیه پرسنل و اثربخشی آموزش، سوالاتی در خصوص مطالب آموزشی مطرح گردید، تصریح کرد: به منظور ارزیابی کارکنان همچنین پیش آزمون و پس آزمون انجام و شرکت کنندگان به سوالات پاسخ دادند .

ارسطویی افزود: میزان آگاهی پرسنل پیش از آموزش، ۴۶.۷ درصد بود که بعد از آموزش به میزان ۹۵.۲ درصد افزایش یافت .

مدیر بهره برداری سد و نیروگاه لتیان و کلان در پایان خاطر نشان کرد: این دوره مجددا در هفته آتی نیز برگزار و گروه دوم پرسنل فنی و تعمیراتی در این دوره شرکت خواهند نمود .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای تهران

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای تهران

    شركت آب منطقه‌ای تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات