دکتر یخکشی: استفاده از ظرفیت 8 هزار نفری شورای استان برای مدیریت...

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای مازندران آقای دکتر محمد ابراهیم یخکشی مدیرعامل آب منطقه ای مازندران در نشست با رئیس شورای استان گفت: شوراها به عنوان یک پارلمان محلی نقش ارزنده ای در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک جامعه دارند که بحمداله در سالهای اخیر با پیدایش این تشکل شاهد فعالیت ها و اقدامات ارزنده آنها در سطح جامعه به ویژه در جوامع روستایی هستیم.

یخکشی با بیان اینکه ما مسائل زیادی در حوزه حفظ و بهره برداری از منابع و مجاری آبی از جمله رودخانه، آببندان ها، آب زیرزمینی و تاسیسات آبی داریم که نیازمند مشارکت مردم هستیم.

وی افزود: شوراها در آموزش، اطلاع رسانی و همراه کردن مردم در این زمینه می توانند نقش ارزنده ای ایفا نمایند.

ایشان با اشاره به مباحث مطرح شده از سوی شورای استان در زمینه برداشت شن و ماسه تاکید کرد در سالهای اخیر میزان مجوزهایی که برداشت از مصالح رودخانه ای صادر می شود بسیار اندک است اما بسیاری از معادنی که در حال حاضر در دست بهره برداری و فعال هستند عمدتاً در حاشیه رودخانه قرار دارند که به دلیل محدودیت زمین بهره بردار مجبور است تولید و فرآوری مصالح را با استفاده از آب رودخانه و بستر آن انجام دهد که این امر ممکن است سبب افزایش کدورت آب رودخانه شود که البته برای این کار ضوابط و الزاماتی تعیین شد که دستگاه های ذیربط از جمله صنعت و معدن، محیط زیست و آب منطقه ای نظارت هایی را انجام میدهند که ممکن است این نظارت ها کافی نباشد لذا شورای اسلامی روستاها و دهیارها باید در این بخش کمک کنند تا دستگاه ها به ماموریت و وظایفشان بهترعمل کنند و یا در بحث ساخت و سازها در روستاها انتظار داریم دهیارها و شوراهای اسلامی  از هرگونه ساخت و ساز در حریم و بستر رودخانه جلوگیری کنند که البته لازمه آن دانستن حد حریم و بستر است.

مدیرعامل آب منطقه ای مازندران با اشاره به تعداد بالغ بر 860 قطعه آببندان و 2000 سردهنه زراعی در مازندران گفت: باتوجه به اینکه شوراها و دهیاری ها نقش موثری در مدیریت بهره برداری این تاسیسات دارند انتظار داریم الزامات، ضوابط و مقرراتی که برای حفظ، نگهداری و بهره برداری این تاسیسات از سوی آب منطقه ای اعلام می شود مورد توجه قرار گرفته تا بتوانیم از این سرمایه ها و منابع به نحو مطلوب استفاده کنیم.

رئیس هیأت مدیره آب منطقه ای مازندران در پایان از موضوعات مهم دیگر آب استان را صیانت از آب زیرزمینی و ترغیب مردم به تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه قبل از قانون اعلام کرد و گفت: یکی از برنامه های مشترکی که می توانیم در این حوزه داشته باشیم جلوگیری از حفر چاه های غیرمجاز و صدور پروانه برای چاه های قبل از قانون است که با این اقدام کشاورزان ضمن برخورداری از خدمات دولت در این بخش از جمله سوخت و دیگر نهاده مشمول جرائم نخواهند شد و ما نیز الزام نخواهیم داشت چاهی را که پروانه گرفته و مجاز تلقی می شود مسدود کنیم.

قبل از سخنان آقای دکتر یخکشی، آقای بهاری رئیس شورای استان با تشریح ساختار شورای اسلامی استان گفت: شورای استان دارای 8140 عضو بوده و برای پیشبرد اهداف و برنامه های خود بیش از2600 شهردار و دهیار را انتخاب و با نظارت این شورا فعالیت می کنند.

بهاری کمیسیون ها را از مهمترین ارکان این شورا برشمرد و گفت: ما دارای 5 کمیسیون بوده که مهمترین کمیسیون ما حقوقی و برنامه، کمیسیون فرهنگی اجتماعی، کمیسیون عمران و توسعه هستند که البته در استان کمیسیون توریستی و جوانان نیز به دلیل شرایط خاص استان همانند دیگر کمیسیون ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

رئیس شورای اسلامی استان با اشاره به اهمیت آب در توسعه و عمران و آبادانی روستاها و شهرها به برخی از مشکلات این بخش از جمله برداشت شن و ماسه، تجاوز به حریم بستر رودخانه، سنتی بودن سردهنه های زراعی، انباشت رسوب در آببندان ها و ضرورت لایروبی آنها و آلودگی منابع آب اشاره کرد و گفت: شوراهای اسلامی تمایل زیادی دارند تا شرکت آب منطقه ای مازندران را در این بخش یاری و کمک نمایند که امیدواریم با این نشست فصل جدیدی برای همکاری بین مجمع شورای استان با دستگاه های مهمی همچون آب فراهم شود.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای مازندران

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای مازندران

    شركت آب منطقه‌ای مازندران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات