در صورت تامين اعتبار ، تا پايان سال جاري 4 روستاي شهرستان زرنديه تحت پوشش خدمات شركت آب و فاضلاب قرار مي گيرند

در صورت تامين اعتبار ، تا پايان سال جاري 4 روستاي شهرستان زرنديه تحت پوشش خدمات شركت آب و فاضلاب قرار مي گيرند


مدير امور آب و فاضلاب شهرستان زرنديه اظهار داشت : در صورت تخصيص اعتبار چهار روستاي فيض آباد ، بريه ، بند امير و آزادگين تا پايان سال جاري تحت پوشش خدمات شركت آب و فاضلاب استان مركزي قرار مي گيرند.
به گزارش روابط عمومي شركت آب و فاضلاب استان مركزي حميد رضا كاووسي مدير امور آب و فاضلاب شهرستان زرنديه بيان داشت : بخشي ازفعاليت هاي اجرايي براي ارائه خدمات به اهالي اين روستاها انجام شده و انجام مابقي اقدامات مستلزم تخصيص اعتبار لازم مي باشد.

وي از حفر يك حلقه چاه و اجراي  988 متر خطوط انتقال برق براي آبرساني به روستاي فيض آباد خبر داد و افزود: در صورت تخصيص اعتبار مورد نياز ،با ساخت ايستگاه پمپاژ و مخزن 50 متر مكعبي ذخيره آب ،پروژه آبرساني به اين روستا تكميل مي گردد.

مدير امور آب و فاضلاب شهرستان زرنديه بازسازي مخزن ذخيره آب  و اجراي 2750 متر خطوط انتقال آب در روستاي بريه را از اقدامات انجام شده در راستاي آبرساني به اين روستا عنوان نمود و افزود:  اجراي 900 متر شبكه توزيع و نصب انشعابات آن مانده است.
كاووسي از اجراي 3500 متر شبكه توزيع و نصب انشعابات و بهسازي قنات روستاي بند امير خبر داد و بيان نمود : براي حفر چاه ، اجراي خطوط انتقال برق و تعويض خطوط انتقال آب اين روستا به طول 2700 متر نيازمند تخصيص اعتبارات هستيم.
وي با اشاره به اقدامات انجام شده در راستاي  آبرساني به روستاي آزادگين گفت:تا كنون  3600 مترخطوط انتقال آب از چشمه و 4000 متر شبكه توزيع آب  در اين روستا اجرا  و انشعابات آن نصب شده است  و با تكميل مجتمع آبرساني هبران آزادگين ، آبرساني به اين روستا هم به اتمام خواهد رسيد.

حميدرضا كاووسي با اشاره به نقش موثر مشاركت مردم و دهياري روستاهاي مذكور در اقدامات انجام شده ، از همكاري مردم و دهياري اين چهار روستا خصوصا روستاي فيض آباد تقدير و تشكر نمود.

گفتني است روستاهاي فيض آباد ، بريه ، بند امير و آزادگين مجموعاً داراي جمعيتي بالغ بر 756 نفر مي باشند.

نویسنده : زهرا طراوتی فکور

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی

    منبع خبر

    شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی

    شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی یک شرکت در شهر اراک می باشد

      نظرات