آقای محسن یاسائیان بعنوان سرپرست شهرداری خرمشهر منصوب شد

آقای محسن یاسائیان بعنوان سرپرست شهرداری خرمشهر منصوب شد

آقای محسن یاسائیان بعنوان سرپرست شهرداری خرمشهر منصوب شد

پس از بررسی ۹ گزینه پیشنهادی ....

چهارشنبه ١٨ تير ١٣٩٩

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات