موانع آبگیری کامل سدهای تازه کند و احمدبیگلو توسط وزارت میراث...

با حضور معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای اردبیل و نماینده مجری سد و شبکه احمدبیگلو مشگین شهر نشست مشترکی با روسای پژوهشکده باستان شناسی و پژوهشکده مرمت و بازسازی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری جهت رفع موانع آبگیری کامل سدهای تازه کند و احمدبیگلو توسط وزارت میراث فرهگی برگزار شد.

معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای اردبیل در این خصوص به خبرنگار ما گفت: در این نشست  نسبت به عقد قرارداد جهت برطرف نمودن موانع برای آبگیری کامل دو سد تازه کند در شهرستان گرمی و احمدبیگلو در شهرستان مشگین شهر تاکید شد.

مهندس کریم قرایی تصریح کرد: طبق تصمیم صورت گرفته در این نشست تیم بررسی کننده از طرف وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای تحقیق میدانی به محل دو سد اعزام می شوند تا مجوز لازم برای آبگیری آنها صادر گردد.

وی همچنین در این نشست به نقش توسعه ای این دو سد در جهت حل مشکلات آب کشاورزی و شرب در منطقه اشاره کرد و افزود: مطمئنا با رفع موانع موجود و آبگیری کامل این دو سد بخش بزرگی از کمبود آب در بخش های مختلف منطقه مرتفع خواهد شد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات