جمع آوری بیش از ۱۷۰ دستگاه خودروی فرسوده و رها شده در سطح شهر

جمع آوری بیش از ۱۷۰ دستگاه خودروی فرسوده و رها شده در سطح شهر

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات