پیگیری شورای شهر جهت اجرای طرح اگو در پنجتن / انجام ۴۰ درصد آسفالت ...

پیگیری شورای شهر جهت اجرای طرح اگو در پنجتن / انجام ۴۰ درصد آسفالت ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات