همشهریان از مجاز بودن تفکیک ها در خرید و فروش زمین اطمینان حاصل کنند

زمینی که از سوی شهروندان خرید و فروش می شود باید فروشنده ملزم به تنظیم سند و مفاصا حساب باشد و همشهریان از مجاز بودن تفکیک آن اطمینان حاصل کنند.
سید محمدعلی پاک نژاد عضو شورای اسلامی شهر یزد در برنامه رادیویی صدای شهر با اشاره به قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهری گفت: این قانون که عنوانش هست لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها در سال 59 تصویب شد ولی تایید آن در مجمع تشخیص مصلت نظام در سال 88 بود و در این قانون آیین نامه پیش بینی شده بودذ که آن هم بعدا" به تصویب رسید و در حال اجراست . البته رویه ای که در کشور وجود دارد دقیقا" مطابق با آیین نامه نیست ولی چارچوب آن همین آیین نامه قانون مربوطه است که شاید خلاصه این قانون را در ماده یک این قانون بتوان توضیح داد که راهگشا خواهد بود. در ماده یک این قانون آمده است از راه حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان قطع هر نوع درخت یا نابود کردن ان به هر طریق در معابر و میادین و بزرگراهها، پارکها، بوستانها، باغات و محل هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر باغ شناخته شوند در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است. ضوابط و چگونگی اجرای این ماده در چارچوب آیین نامه مربوطه اعلام خواهد شد که این آیین نامه بعدا" به تصویب رسید.
محل هایی که قانون، قطع درختان را ممنوع اعلام کرده میادین و معابر و بزرگراه ها و پارکها و بوستانها و باغات هست و اماکنی که جزء باغات نیست ولی تشخیص شورای شهر ملاک باغ بودن آنها هست. باغات گاهی ممکن است در ملک خصوصی افراد هست ولی چون درخت یک موجود زنده هست تاثیر بسزایی در فضای سبز شهرها دارد و حتی این را در نظر گرفتند کسی حق قطع درخت در ملک خصوصیش را هم ندارد. در آیین نامه این پیش بینی شده که کجا را می توان باغ نامید و زمینهایی که بیش از 500 متر هستند یعنی اگر کمتر از 500 متر باشند و دارای درخت باشند باغ محسوب نمی شود.
دوم اینکه در سند ملکیشان عنوان باغ ذکر شده باشد و اگر یکی از این خصوصیتها را داشته باشد باغ است . یکی دیگر از شروط باغ محسوب شدن برگ رای کمیسیون ماده 12 و یا برگ عمران زمین است که در آن ذکر شده باشد که این زمین باغ است . مورد دیگر زمانی است که شورای شهر طبق ساز و کار خاص خودش که چارچوب آن در کمیسیون حقوقی تعیین شده تشخیص دهد که این ملک باغ محسوب شده و مشمول این قانون خواهد شد. قانون قطع درخت را بعنوان جرم تلقی کرده و باید دادگاه رسیدگی کند و هم مجازات دارد و هم پرداخت خسارت و جریمه.
مجازاتها عموما نقدی است ولی طبق شرایط خاص مصادره زمین هم مشمول این مجازات می شود. ولی برای اینکه پرونده ها خیلی اطاله پیدا نکند و مراجعات دادگستری زیاد نشود با هماهنگی که در این دوره شد قرار شد که خود شورا بر این موضوع نظارت داشته باشد و نظارت کند. کمیسیون ماده 7 که در سازمان سیما و منظر تشکیل می شود در مواردیکه تشخیص شورای شهر نیاز نیست یا شورا تشخیص داده برای پرداخت جریمه و عوارض رای صادر می کند. بحثهای زیادی در شورای شهر یزد شد برای اینکه ملاک عمل برا تشخیص باغ چه باشد که در نهایت قرار شد از یکی دوجا استعلام شود. ما از اداره ثبت اسناد و املاک استعلام کردیم و آنها هیچ ملاک خاصی ندارند و فقط برگ عمران و اسناد قبلی ملاک عمل میباشد. استعلامی که از شورای عالی استانها هم انجام دادیم که اعلام کردند تقریبا" همان مواردی است که آیین نامه ذکر کرده و در متن نوشته شده است.
نحوه جریمه آن هم به این صورت هست که در تعرفه عوارضی که سالانه  به صورت کلی به تصویب شورای شهر میرسد و ملاک عمل شهرداری برای اخذ عوارض هست یک بندی است برای اخذ عوارض قطع درخت که یک فرمول خاصی برای آن پیش بینی شده و طبق آن محاسبه صورت می گیرد توصیه میکنم زمینی که خرید و فروش میکنید باید فروشنده ملزم به تنظیم سند باشد و مفاصا حساب بگیرد و اگر نبود از مجاز بودن تفکیک آن مطمئن شوید چون هزینه های این عوارض سنگین است.

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر یزد

    منبع خبر

    شورای شهر یزد

    شورای شهر یزد یک شورای شهر در شهر یزد می باشد

      نظرات