مراسم اعطای احکام کمیسیون تخصصی مکانیک برگزار شد.

مراسم اعطای احکام کمیسیون تخصصی مکانیک برگزار شد.

مراسم اعطای احکام کمیسیون تخصصی مکانیک برگزار شد. آقایان مهندس عسکری، دکتر سلطانی، مهندس واعظی نژاد، مهندس یزدی زاده و مهندس جعفری اعضای این کمیسیون هستند.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان یک انجمن در شهر کرمان می باشد

    نظرات