برگزاری دومین جلسه آموزش مامورین ماده ۳۰قانون توزیع عادلانه آب...

مدیر دفتر حقوقی شرکت آب منطقه ای گلستان گفت : پیروجلسه اول دوره آموزشی مامورین ماده ۳۰ ، دومین جلسه آموزش  درسالن اجتماعات شرکت و باحضور مدیران وروسای امورات وادارات منابع آب شهرستانها وکلیه مامورین ماده ۳۰ با رعایت پروتکلهای بهداشتی برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان ، دراین جلسه آقای فیروزیان حاجی معاون قضایی رییس کل محاکم عمومی وانقلاب شهرستان گرگان وقاضی کمیسیون ماده ۵ استان گلستان ضمن تشریح قوانین کیفری مرتبط باحوزه آب ازقبیل قانون توزیع عادلانه آب، قانون مجازات اسلامی ولایحه قانونی رفع تجاوزازت تاسیسات آب وبرق، درخصوص شاکله محاکم اعم ازدادگاهها ودادسراها وضرورت آشنایی مدیران ومامورین ماده ۳۰ بااین ساختار وفرایند رسیدگی درمحاکم توضیحاتی رابیان نمود.

درپایان برگزاری این دوره ازشرکت کنندگان آزمون کتبی بعمل آمد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای گلستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای گلستان

    شركت آب منطقه‌ای گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات