نصب 20 دستگاه کنتور هوشمند بر روی چاهها در سطح شهرستان سرعین

در نشست مشترک نماینده مجری طرح احیاء وتعادل بخشی شرکت آب منطقه ای اردبیل و رئیس اداره منابع آب سرعین نسبت به نصب 20 دستگاه کنتور هوشمند بر روی چاهها در سطح شهرستان سرعین تاکید شد.

نشست مشترک نماینده مجری طرح احیاء وتعادل بخشی و تغذیه مصنوعی شرکت آب منطقه ای اردبیل با رئیس اداره منابع آب شهرستان سرعین و اکیپ های گشت و بازرسی در اجرای پروژه های طرح تعادل بخشی برگزار شد.

رئیس اداره منابع آب شهرستان سرعین  گزارشی از مشکلات اجرای پروژه های طرح احیا و تعادل بخشی و عدم تحقق حجم تعیین شده  اکیپ گشت و بازرسی بعلت محدودیت منابع آب سرعین  ارائه کرد.

نماینده مجری طرح احیاء وتعادل بخشی شرکت آب منطقه ای اردبیل نیز در این نشست ضمن بررسی مشکلات مطروحه بر گشت زنی اکیپ ها در محدوده های تعیین شده به منظور حفاظت و حراست کمی و کیفی منابع آب تاکید کرد.

مهندس داور بستام تصریح کرد: با پیگیری های لازم امسال 20 دستگاه کنتور بر روی چاههای محدوده شهرستان سرعین نصب می شود و همچنین برخورد قانونی با متخلفان منابع آب جهت جلوگیری از تصرفات بستر و حریم رودخانه ها  پیگیری خواهد شد.

در این نشست روند اجرای کار و مشکلات نیروهای اکیپ گشت و بازرسی اداره منابع آب شهرستان سرعین مورد بررسی گردید.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات