از هرس و فرم دهی درختان سطح شهر تا کاشت نهال و رسیدگی به وضعیت فضاهای سبز

از هرس و فرم دهی درختان سطح شهر تا کاشت نهال و رسیدگی به وضعیت فضاهای سبز

از هرس و فرم دهی درختان سطح شهر تا کاشت نهال و رسیدگی به وضعیت فضاهای سبز

سازمان فضای سبز شهرداری خرمشهر در یک روز کاری......

جمعه ٢٠ تير ١٣٩٩

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات