پایگاه مدیریت بحران و ایستگاه آتش نشانی میان دو بافت فرسوده احداث شده ...

پایگاه مدیریت بحران و ایستگاه آتش نشانی میان دو بافت فرسوده احداث شده ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات