۹ پایگاه مدیریت بحران تا پایان سال احداث می شود

۹ پایگاه مدیریت بحران تا پایان سال احداث می شود

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات