نامه دفتر توسعه مهندسی در خصوص لزوم درج شماره تلفن همراه و ثابت در ظهر پروانه اشتغال به کار

نامه دفتر توسعه مهندسی در خصوص لزوم درج شماره تلفن همراه و ثابت در ظهر پروانه اشتغال به کار

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز یک انجمن در شهر کرج می باشد

    نظرات