جلسه کمیسیون ماده پنج شهر بجنورد با حضور مهندس محمدی ، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ، سید عبد...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات