بازدید معاون فنی و عمرانی شهردار تبریز از پروژه تقاطع غیرهمسطح ارتش

بازدید معاون فنی و عمرانی شهردار تبریز از پروژه تقاطع غیرهمسطح ارتش

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات