بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع شهرداری از واحدها و دوایر شهرداری مرکزی

بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع شهرداری از واحدها و دوایر شهرداری مرکزی

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ساری

  منبع خبر

  شهرداری ساری

  شهرداری ساری

  شهرداری ساری یک شهرداری در شهر ساری می باشد

   نظرات