​عملیات اجرایی احداث بلوک سیکل­ترکیبی جدید نیروگاه نکا به زودی آغاز می­شود.

​عملیات اجرایی احداث بلوک سیکل­ترکیبی جدید نیروگاه نکا به زودی آغاز می­شود.

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات