آبدهی 12 لیتر برثانیه چاهك مخزن روستاي رودپيش فومن

آبدهی 12 لیتر برثانیه چاهك مخزن روستاي رودپيش فومن


آبدهی 12 لیتر برثانیه چاهك مخزن روستاي رودپيش فومن

آبدهی 12 لیتر برثانیه چاهك مخزن روستاي رودپيش فومن

به گزارش دفتر روابط عمومي و آموزش همگاني شركت آب و فاضلاب استان گيلان ، مدير امور آبفاي فومن از تعويض الكتروپمپ چاهك مخزن روستاي رودپيش و راه اندازي مجدد چاه و اتصال آن به شبكه آبرساني روستاهاي روستاهاي رودپيش و مخسر خبر داد.با حدود 700  فقره اشتراك خبر داد .

وحيد مهجور مدير آبفاي فومن افزود : با توجه بازديد همكاران واحد بهره برداري و مشاهده دلیل افت فشار آب روستاهاي رودپيش و مخسر که نوسانات برقي بود ، با تهيه لوازم مورد نياز ، نيرو و جرثقيل نسبت به تعويض الكتروموتور  11 كيلووات و پمپ مدل 293.3 اقدام شد.

مدير آبفاي فومن با بيان اينكه ، عمليات تعويض الكتروپمپ چاهك مذكور بمدت  6 ساعت بطول انجاميد افزود : پس از مراحل تست و تخليه با آبدهي حدود  12 ليتر در ثانيه به خط انتقال روستاهاي رودپيش و مخسر كه داراي 700 فقره اشتراك مي باشد تزريق گرديد.

وی هزينه برآورد اجراي تعويض الكتروپمپ فوق الذكر را حدود مبلغ 230  ميليون ريال عنوان کرد و افزود: این مبلغ از محل جاري و لوازم موجود در انبار تامين شده است.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان گیلان

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان گیلان

  شرکت آب و فاضلاب استان گیلان

  شرکت آب و فاضلاب استان گیلان یک شرکت در شهر رشت می باشد

   نظرات