تعرفه آب و هزینه حق انشعاب در روستاهای خوزستان پس 
از ادغام شرکتهای آب و فاضلاب افزایش نداشته است

تعرفه آب و هزینه حق انشعاب در روستاهای خوزستان پس از ادغام شرکتهای آب و فاضلاب افزایش نداشته استمعاون خدمات مشترکین و درآمد آبفا خوزستان تاکید کرد: با یکپارچه سازی شرکت‌های آبفای شهری و روستایی ، تعرفه آب و هزینه حق انشعاب در روستاهای استان خوزستان تغییری نکرده و با همان نرخ سابق محاسبه و از روستاییان دریافت خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب خوزستان، محسن درفشان اظهار داشت: با اجرایی‌شدن طرح یکپارچه‌سازی شرکت‌های آبفای شهری و روستایی تعداد ۲۴۳۱ روستا به حوزه خدمات‌رسانی این شرکت افزوده شده است.

وی در خصوص نحوه محاسبه آب بهاء و خرید انشعاب تصریح کرد: تعرفه آب بهاء و حق انشعاب مشترکان روستایی خانگی ۵۰ درصد هزینه آب بهاء و حق انشعاب مشترکان آبفای شهری محاسبه خواهد شد ولی در غیر خانگیها تفاوتی وجود نخواهد داشت.

به گفته درفشان با ادغام شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی خوزستان،
۱۸۹ هزار مشترک در ۲۴۳۱ روستای خوزستان، از این پس تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب خوزستان قرار گرفته اند.

تنظیم: راشین نجارپور
لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان

  شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان

  شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان یک شرکت در شهر اهواز می باشد

   نظرات