برگزاری دومین رزمایش مواسات و همدلی برق منطقه‌‌ای یزد

برگزاری دومین رزمایش مواسات و همدلی برق منطقه‌‌ای یزد

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌‌ای یزد، سیدرضا حسینی فرمانده پایگاه مقاومت بسیج اداری شهید سامعی شرکت در حاشیه این مراسم که با حضور فرمانده حوزه مقاومت بسیج اداری حضرت قائم و فرمانده بسیج ادارات سپاه الغدیر استان برگزار شد، هدف از این رزمایش را کمک به خانواده‌های کم بضاعت عنوان کرد.

وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر تداوم کمک به نیازمندان کشور خصوصا در ایام بیماری کرونا افزود: طی نخستین رزمایش مواسات و همدلی شرکت برق منطقه‌‌ای یزد تعداد ۶۰۰ بسته معیشتی و در دومین رزمایش تعداد ۲۰۰ بسته معیشتی هر یک به ارزش ۳ میلیون ریال گردآوری شده و بین نیازمندان توزیع خواهد شد.

گفتنی است جمع آوری مبالغ بسته‌های معیشتی این رزمایش توسط همکاران شرکت برق منطقه‌‌ای یزد انجام شده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌‌ای یزد، سیدرضا حسینی فرمانده پایگاه مقاومت بسیج اداری شهید سامعی شرکت در حاشیه این مراسم که با حضور فرمانده حوزه مقاومت بسیج اداری حضرت قائم و فرمانده بسیج ادارات سپاه الغدیر استان برگزار شد، هدف از این رزمایش را کمک به خانواده‌های کم بضاعت عنوان کرد.

وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر تداوم کمک به نیازمندان کشور خصوصا در ایام بیماری کرونا افزود: طی نخستین رزمایش مواسات و همدلی شرکت برق منطقه‌‌ای یزد تعداد ۶۰۰ بسته معیشتی و در دومین رزمایش تعداد ۲۰۰ بسته معیشتی هر یک به ارزش ۳ میلیون ریال گردآوری شده و بین نیازمندان توزیع خواهد شد.

گفتنی است جمع آوری مبالغ بسته‌های معیشتی این رزمایش توسط همکاران شرکت برق منطقه‌‌ای یزد انجام شده است.

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای یزد

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد یک شرکت در شهر یزد می باشد

   نظرات