دیدار دبیران خانه کشاورز استان و شهرستان رامیان با رئیس اداره...

دبیران خانه کشاورز استان و شهرستان رامیان با رئیس اداره منابع آب آزادشهر و رامیان در محل این اداره دیدار کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان،  در این دیدار رئیس اداره منابع آب آزادشهر و رامیان ضمن تشریح وضعیت فعلی منابع آب شهرستان رامیان و چگونگی بهره برداری از آن درهمه بخش ها، به ویژه بخش کشاورزی اظهار کرد: لزوم صرفه جویی و مدیریت مصارف آب در حوزه کشاورزی از طریق مدیریت سطح و نوع کشت، تغییر و اصلاح روشهای آبیاری از سنتی به مدرن، افزایش راندمان انتقال آب به مزارع و استفاده از کنتورهای هوشمند و در نهایت رعایت حجم مجاز بهره برداری در پروانه های صادره ضروری است .

مهندس جواد تیموری با بیان اینکه مساعدت دبیران خانه کشاورز در این زمینه و جهت حفاظت از منابع آبی لازم است، افزود:  از نظرات و پیشنهادهای دبیران خانه کشاورز در راستای بهبود بهره وری منابع آب و استفاده بهینه از آب در راستای تامین آب کشاورزان استفاده می کنیم.

دبیران خانه کشاورز استان و شهرستان رامیان نیز در این دیدار ، تجدید نظر در محاسبه میزان مصارف آب در کشت های مختلف و مساعدت در محاسبه و دریافت خسارتهای منابع آبی را خواستار شدند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای گلستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای گلستان

    شركت آب منطقه‌ای گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات