بشنوید| ترافیک نیمه‌سنگین در محورهای کرج-تهران و تهران-پردیس/ترافیک سنگین در محور تهران-کرج-قزوین

بشنوید| ترافیک نیمه‌سنگین در محورهای کرج-تهران و تهران-پردیس/ترافیک سنگین در محور تهران-کرج-قزوین

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات