انتشار اولین خبرنامه داخلی نظام مهندسی اردبیل

انتشار اولین خبرنامه داخلی نظام مهندسی اردبیل


اولین خبرنامه داخلی روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل با عنوان «نظام مهندسی» منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل، اولین خبرنامه داخلی روابط عمومی این سازمان در راستای اطلاع رسانی اخبار و اطلاعیه های مهم سازمانی در پایان خرداد 1399 منتشر شد.

این خبرنامه به صورت ماهانه تهیه، چاپ و در سطح کشور توزیع خواهد شد.

کلیه اعضای سازمان می توانند نظرات و پیشنهادات خود را جهت لحاظ نمودن در شماره های آتی از طریق "ارسال پیام به روابط عمومی بخش کارتابل مهندسان خدمات الکترونیکی" به روابط عمومی سازمان ارسال دارند.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات