انتشار شماره جدید «فصلنامه سرا» سمنان

انتشار شماره جدید «فصلنامه سرا» سمنان


شماره جدید «فصلنامه سرا» سمنان به صورت دیجیتال منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان، شماره سی و یکم «فصلنامه سرا» در بهار امسال به صورت دیجیتال منتشر شد.

در این شماره ضمن انجام گفتگویی با دکتر علی خیرالدین استاد ممتاز دانشگاه سمنان, تحلیلی بر طراحی میان افزا در بدنه های شهری، مطالعه موردی شهر سمنان, نگاهی به سیما و منظر در شهر سمنان, کنترل نقشه، نکات طراحی در تاسیسات الکتریکی, نگاهی به سیما و منظر در شهر گرمسار, کنترل نقشه؛ چالش ها و راهکارها و مستندات حدود صلاحیت و شرح خدمات مهندسان نقشه بردار
منتشر شده است.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات