دیدار سید عبدالمجید نژادصفوی ، مدیر کل راه و شهرسازی خراسان شمالی با مهندس صادق ، فرماندار فاروج در خصوص بررسی روند اجرا...

دیدار سید عبدالمجید نژادصفوی ، مدیر کل راه و شهرسازی خراسان شمالی با مهندس صادق ، فرماندار فاروج در خصوص بررسی روند اجرا...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات