جلسه گزارش جذب پروژه های بازآفرینی با حضور مهندس سیدعبدالمجید نژاد صفوی، مدیر کل راه و شهرسازی استان، سرپرست معاونت مسکن...

جلسه گزارش جذب پروژه های بازآفرینی با حضور مهندس سیدعبدالمجید نژاد صفوی، مدیر کل راه و شهرسازی استان، سرپرست معاونت مسکن...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات