برخی از واحدهای صنعتی برخوار توسط سرپرست جدید اداره حفاظت محیط زیست این شهرستان مورد پایش قرار گرفت

برخی از واحدهای صنعتی برخوار توسط سرپرست جدید اداره حفاظت محیط زیست این شهرستان مورد پایش قرار گرفت

برخی از واحدهای صنعتی برخوار توسط سرپرست جدید اداره حفاظت محیط زیست این شهرستان مورد بازدید و پایش قرار گرفت.
به گزارش«پارما» محمد ولید مغربی طی بازدید و پایش امروز از چندین صنعت شهرک های صنعتی دولت آباد و کمشچه، جلسه ای با هیات امنا این شهرک ها برگزار شد.
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان برخوار در این جلسه گفت: فلسفه ایجاد شهرکهای صنعتی بدلیل ساماندهی صنایع است و بهبود وضعیت زیست محیطی شهرکهای فوق وحتی هیات امنای شهرکهای صنعتی می تواند به عنوان بازوی برای اجرای قوانین زیست محیطی در بین صنایع استان باشد .
وی گفت: رعایت زون بندی‌ها، مدیریت آلودگی ، ایجاد و نگهداری تصفیه خانه ها ، توسعه فضای سبز و مدیریت پسماند شهری از جمله برخی مشکلات زیست محیطی شهرکهای صنعتی است.
وی تصریح کرد: به شهرکهای صنعتی به عنوان فرصتی جهت ساماندهی صنایع موجود نگاه می کنیم .
در این جلسه بررسی وضعیت زیست محیطی شهرک ها و نواحی صنعتی شهرستان برخوارمورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در ادامه با توجه به مسائل و مشکلات ناشی از استقرار واحدهای صنعتی در زون های غیر مرتبط مسائل فنی و قانونی آن توسط حاضران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات