سرمایه گذاری راهکار تکمیل پروژه های نیمه تمام/ واگذاری پروژه های بزرگ شهری نمادی از امنیت سرمایه گذاری در توسعه است.

سرمایه گذاری راهکار تکمیل پروژه های نیمه تمام/ واگذاری پروژه های بزرگ شهری نمادی از امنیت سرمایه گذاری در توسعه است.

سرمایه گذاری راهکار تکمیل پروژه های نیمه تمام/ واگذاری پروژه های بزرگ شهری نمادی از امنیت سرمایه گذاری در توسعه است.
رئیس شورای اسلامی شهر شاهرود با اشاره به اینکه سرمایه گذاری راهکار تکمیل پروژه ستاره شرق در شاهرود است، گفت: واگذاری پروژه های بزرگ شهری نمادی از امنیت سرمایه گذاری در توسعه است.
به گزارش روابط عمومی مدیریت شهری شاهرود، سید مصطفی طباطبایی با بیان اینکه واگذاری پروژه های بزرگ مقیاس به بخش خصوصی نمادی از امنیت سرمایه گذاری تلقی می شود، افزود: یکی از رویکردهای بسیار مهم مدیریت شهری در شورای پنجم ، بهره گیری از الگوی جمع گرایانه و مشارکتی در حل مسایل شهری است که از اولویت های این رویکرد، سرمایه گذاری در پروژه های نیمه تمام است.
وی ضمن بیان این مطلب که توجه به این مهم که در صورت تحقق واگذاری پروژه های بزرگ به بخش خصوصی در اتمام پروژه و برگشت سرمایه کمک می کند، ابراز داشت: استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری راهکار تکمیل پروژه ای چون ستاره شرق است.
لینک اصل خبر در سایت شهرداری شاهرود

    منبع خبر

    شهرداری شاهرود

    شهرداری شاهرود یک شهرداری در شهر شاهرود می باشد

      نظرات