280 متر ترمیم ترانشه معابر در ناحیه شهری آزادگان انجام شده است

280 متر ترمیم ترانشه معابر در ناحیه شهری آزادگان انجام شده است

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری قزوین، حیدری با اشاره به مهمترین اقدامات منطقه دو شهرداری قزوین در خرداد ماه امسال اظهار کرد : منطقه دو شهرداری قزوین در خرداد ماه امسال اقدامات مختلفی را در زمینه لکه  گیری و ترمیم، ترمیم ترانشه معابر، پیاده  روسازی آسفالت و کفپوش، ترمیم یا نصب جدول، دریچه، پل فلزی، دال بتنی و... در ناحیه شهری آزادگان انجام داده است.
وی افزود: تمامی اقدامات براساس بازدید کارشناسان از مناطق مختلف این ناحیه، درخواست  های مردم از طریق سامانه 137 و احساس نیاز منطقه برای بهبود سیما و فضای شهری انجام شده است.
معاون فنی و عمرانی منطقه 2 شهرداری قزوین عنوان کرد: یکی از این اقدامات که در خرداد ماه  امسال در سطح ناحیه شهری آزدگان انجام شده است ترمیم ترانشه معابر نام دارد.
حیدری گفت: در خرداد ماه امسال، 280 متر مربع ترمیم ترانشه معابر در ناحیه شهری آزادگان انجام شده است.
وی افزود: شهروندان منطقه دو شهرداری قزوین می توانند مشکلات معابر و مشکلات سایر نقاط خود را از راه های مختلف ارتباطی به سمع و نظر مدیران این منطقه برسانند تا بدین وسیله در اسرع وقت این مشکلات بهبود یابد.
پایان پیام.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری قزوین

  منبع خبر

  شهرداری قزوین

  شهرداری قزوین

  شهرداری قزوین یک شهرداری در شهر قزوین می باشد

   نظرات