حفاظت و بهره برداری مطلوب از منابع آبی در گرو داشتن اطلاعات دقیق...

با حضور مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره ی شرکت آب منطقه ای اردبیل جلسه بررسی عملکرد و ارائه برنامه عملیاتی دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت برگزار شد.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل در این جلسه بر ضرورت و اهمیت استفاده از داده ها و تحلیلهای آماری پارامترهای هیدروکلیماتولوژی در تنظیم برنامه عملیاتی واحدها و دفاتر معاونت های طرح و توسعه، برنامه ریزی، حفاظت و بهره برداری تاکید نمود .

مهندس عباس جنگی مرنی افزود: حفاظت و بهره برداری مطلوب از منابع آبی در گرو داشتن اطلاعات دقیق آماری از شرایط و عملکرد هیدرولوژیکی حوضه های آبی و ذخایر منابع آبی آبخوانهاست.

وی تصریح کرد: در این راستا همسوئی و همکاری نزدیک دفتر مطالعات پایه با همکاران حفاظت و بهره برداری از منابع آب زیرزمینی و سطحی و مسئولین بهرداری سدها و شبکه ها درخصوص تهیه و تنظیم برنامه های اصولی و منطقی منابع و مصارف ضروری است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل همچنین نهایی و عملیاتی نمودن نتایج آماربرداری سراسری دور سوم، بررسی حوضه ها و پتانسیل منابع آبی رودخانه های منشعب از ارتفاعات استان بویژه ارتفاعات سبلان، حوضه های آبریز سدهای مهم استان، بررسی نقاط حساس دشت اردبیل از نظر افت و تغذیه آبخوان، پیش بینی های بارش و روان آب ها، آنلاین سازی و بروز رسانی ایستگاه های آب و هواشناسی به منظور بررسی های دقیق تر و تهیه گزارشات تحلیلی از طریق همکاران ذیربط از جمله موارد مهم برشمرد که دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت باید نسبت به آن برنامه ریزی داشته باشد.

مهندس جنگی مرنی افزود: بدون توجه به بررسی های آماری و اطلاعات پایه منابع آب، دستیابی به اهداف عالیه شرکت در زمینه تامین و استحصال، انتقال و توزیع و تحویل آب به مصرف کنندگان بصورت علمی و پایدار مقدور نیست.

در ادامه جلسه، همکاران گروه های تلفیق و بیلان منابع آب و مطالعات آبهای سطحی دفتر مطالعات، گزارش مبسوطی از فعالیت های شاخص انجام شده در قالب شرح وظایف و نیز برنامه های آتی واحد  را ارائه نمودند .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات