جلسه بررسی تامین آب شرب شهرهای انگوت و زهرا و ۲۱۸ روستای شهرستان...

بعد از ظهر امروز ۲۲ تیرماه مهندس اکبر بهنام جو استاندار اردبیل با مهندس جانباز مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور دیدار کرد و در جلسه مشترکی، تامین آب شرب شهرهای انگوت و زهرا و ۲۱۸ روستای شهرستان گرمی از سد تازه کند انگوت و احداث تصفیه خانه سد تازه کند بررسی شد.

در این جلسه که مهندس عباس جنگی مرنی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل و مهندس بهنژاد مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل و مهندس پاکروح معاون مهندسی و توسعه شرکت آبفای کشور و نماینده مجری سد تازه کند نیز حضور داشتند، کلیات طرح تصفیه خانه آب شرب از سد تازه کند انگوت بررسی شد و برای تامین منابع مالی اجرای آن، تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

در این جلسه مهندس عباس جنگی مرنی با تشریح اهداف اولیه طرح تصفیه خانه تازه کند انگوت گفت: مطالعات مرحله اول طرح تصفیه خانه آب شرب تازه کند براساس طرح مصوب جامع آب شرب استان اردبیل، قرار است تامین پایدار آب شرب و بهداشتی شهرهای انگوت ‌و زهرا و ۲۱۸ روستای شهرستان گرمی را با جمعیت حدود ۵۵ هزار نفر با برآورد جمعیت در افق ۱۴۲۵ تحت پوشش قرار دهد و پس از تصویب مطالعات فوق امکان برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار خواهد بود .

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل افزود: برای شبکه انتقال آب پایان دست تصفیه خانه تازه کند با ظرفیت ۳/۶۷ میلیون مترمکعب در سال ۴۵۰ کیلومتر خطوط لوله انتقال و توزیع آب شرب لازم است که بیش از ۵۰ درصد آن از قبل احداث شده و موجود است و باقیمانده آن همزمان با احداث تصفیه خانه بایستی اجرا گردد .

در ادامه جلسه با ارائه گزارش فنی توسط مشاوران طرح و توضیحات تکمیلی استاندار اردبیل و مدیر عامل شرکت آبفای استان، تصمیمات لازم برای انجام فرآیند تصویب مطالعات طرح تصفیه خانه تازه کند اتخاذ شد و مقرر گردید شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور مساعدت لازم را برای تصویب و اجرای طرح و تامین مالی آن با مساعدت استاتداری اردبیل انجام دهد .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات