مناسب سازی ۱۳۰ بوستان مشهد برای استفاده افراد دارای معلولیت

مناسب سازی ۱۳۰ بوستان مشهد برای استفاده افراد دارای معلولیت

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات