اجرای مسیر ویژه دوچرخه در خیابان طبرسی شمالی

اجرای مسیر ویژه دوچرخه در خیابان طبرسی شمالی

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات