16 میلیون متر مربع رفع تصرف در شرق استان تهران ظرف صد روز

16 میلیون متر مربع رفع تصرف در شرق استان تهران ظرف صد روز

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات