دیدار مدیر کل آموزش و پرورش استان به همراه معاونین با سید عبدالمجید نژاد صفوی، مدیر کل راه و شهرسازی...

دیدار مدیر کل آموزش و پرورش استان به همراه معاونین با سید عبدالمجید نژاد صفوی، مدیر کل راه و شهرسازی...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات