عدم تعطیلی دفاتر تسهیل‌گری در بافت‌فرسوده

عدم تعطیلی دفاتر تسهیل‌گری در بافت‌فرسوده

http://www.bananews.ir/به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران چند روز بعد از آنکه شورای‌شهر با اعلام نتایج تحقیق‌وتفحص از این سازمان، بر تعطیلی شرکت‌های زیرمجموعه سازمان نوسازی تاکید کرده بود، به ایسنا گفت: آیین‌نامه قانون ساماندهی مسکن به تشکیل دفاتر تسهیل‌گر تکلیف کرده و شهرداری تهران نیز، در این زمینه پیشتاز بوده است به همین خاطر این دفاتر همچنان به فعالیت تسهیل‌گری خود ادامه خواهند داد و شهروندان از این بابت نگرانی نداشته باشند.

فریدون درویش‌زاده که برخی اعضای شورای‌شهر در جلسه هفته گذشته شورا از تخلف وی خبر داده بودند، تصریح کرده‌است: بر اساس قانون حمایت از نوسازی بافت‌های فرسوده، شهرداری‌ها موظف به تخفیف ۵۰ درصدی کاربری مسکونی در بافت فرسوده هستند، اما در بسته تشویقی شهرداری تهران پروانه مسکونی در بافت فرسوده رایگان صادر می‌شود و بابت پروانه غیرمسکونی نیز ۵۰ درصد تخفیف در صدور پروانه در نظر گرفته شده است.

 

 

    نظرات