جلسه قرارداد بیمه درمان کارکنان صنعت آب استان یزد با بیمه گر...

جلسه قرارداد بیمه درمان کارکنان شاغل و بازنشسته صنعت آب استان یزد با حضور سه شرکت آبفا، آبفار و آب منطقه ای یزد و همچنین شرکت های بیمه گر ؛ بیمه دی، بیمه آسیا، بیمه البرز و بیمه آتیه سازان حافظ برگزار شد. در این جلسه پیرامون قرارداد جدید درمان سال 1400-1399 بحث و تبادل نظر شد و درپایان نیز تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای یزد

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای یزد

    شركت آب منطقه‌ای یزد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات