دیدار فرماندار شهرستان اشکذر با مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد

به منظور بررسی و رفع چالش های تامین آب صنایع کم آبخواه، فرماندار شهرستان اشکذر با مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد، در این دیدار سازو کارهای تامین آب برای صنایع کم آبخواه و پاک بررسی گردید و در پایان نیز با توجه به اهمیت این صنایع، قول مساعدت داده شد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای یزد

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای یزد

    شركت آب منطقه‌ای یزد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات