تمدید پروانه اشتغال

تمدید پروانه اشتغال

اعتبار پروانه اشتغال به کار مهندسان تا سی ام مرداد ماه تمدید شد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان یک انجمن در شهر کرمان می باشد

    نظرات