جهش اعتبارات در ۲ کریدور اصلی کشور

جهش اعتبارات در ۲ کریدور اصلی کشور

خراسان جنوبی بیرجند - ایرنا - ۲ کریدور اصلی جنوب به شمال و شرق به غرب از استان خراسان جنوبی عبور می‌کند و با توجه ویژه ارکان دولت در سال‌های اخیر اعتبارات حوزه راه در این استان جهش چند برابری داشته است.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات