ارزهای صادراتی که به ملک خارجی تبدیل شدند، به کشور برمی‌گردند/ تحویل فهرست صادرکنندگان مالک مسکن خارجی به قوه قضاییه

ارزهای صادراتی که به ملک خارجی تبدیل شدند، به کشور برمی‌گردند/ تحویل فهرست صادرکنندگان مالک مسکن خارجی به قوه قضاییه

اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا مشخص شده‌است که چه تعداد از صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را به ملک خارجی تبدیل کرده‌است، گفت: وزارت راه و شهرسازی در این حوزه ورود نکرده است و بررسی این موارد جزو وظایف وزارتخانه نیست اما بانک مرکزی اسامی این افراد را استخراج کرده و به آنها بابت برگشت ارز صادراتی اخطار داده و لیست اسامی این افراد را به قوه قضاییه هم تحویل داده ‌است.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات