نقش دولت در به هم ریختگی بازار مسکن

وی تصریح کرد: راه‌حل این است که دولت سیاست‌های مالی و پولی خود را به نحوی تنظیم کند که تورم عمومی کشور کنترل شود. از سوی دیگر مادامی که دولت برای کسری بودجه به استقراض از بانک‌ها دست بزند به افزایش نقدینگی و متعاقب آن افزایش نرخ تورم دامن زده است. روش‌های دستوری نه در بخش مسکن و نه در دیگر بخش‌ها نتوانسته به یاری کشور بیانجامد و به همین دلیل جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته خود گامی به پیش محسوب می‌شود.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات