انسداد 9 حلقه چاه غیر مجاز و جمع آوری منصوبات و لوله های غیر مجاز 10...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان، با دستور مقام قضایی و همراهی نیروی انتظامی طی دو هفته اخیر 9 حلقه چاه غیر مجاز در شهرستان خدابنده پر و مسلوب المنفعه شد و منصوبات و لوله های غیر مجاز 10 حلقه چاه نیز جمع آوری گردید.

مهندس کریم خدایی؛ مدیر امورمنابع آب شهرستان خدابنده با اعلام این خبر، اظهارکرد: این عملیات در روستاهای آغاجری، مزید آباد، حصار، جوقین، توپقره و نظرقلی و با هدف صیانت از منابع آبی اجرا گردید. خدایی، از کشاورزان درخواست نمود: طبق قانون عمل نموده و از انجام تخلفات در حوزه منابع آب جداً خودداری نمایند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای زنجان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای زنجان

    شركت آب منطقه‌ای زنجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات