برگزاري دوره آموزشي تجميع كنندگان طرح پاسخگويي بار خانگي و تجاري در دانشگاه تهران

برگزاري دوره آموزشي تجميع كنندگان طرح پاسخگويي بار خانگي و تجاري در دانشگاه تهران

به گزارش پايگاه خبري توانير ،در اين نشست كه ازطريق ويديو كنفرانس و با حضور دكتر فرح جمالزاده رييس گروه كنترل برنامه دفتر مديريت مصرف و خدمات مشتركين توانير،مشاوران و اساتيد دانشگاههاي تهران و صنعتي شريف و جمعي از تجميع كنندگان طرح پاسخگويي بار مشتركان خانگي و تجاري برگزار شد ، بسته آموزشي تحت عنوان "مديريت پيك مصرف برق با استفاده از رويكردهاي شناختي و شبكه هاي اجتماعي" به منظور حساس كردن مردم به موضوع مديريت مصرف و اقبال به تغيير مدلهاي مصرف برق ارايه و مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
دكتر نيلي از اساتيد دانشگاه تهران در اين نشست،اصلاح رفتار مصرف برق را يك موضوع شناختي – اقتصادي عنوان كرد كه پايداري و نهادينه شدن آن در جامعه از طريق تغيير باورها و عادات امكانپذير مي شود و تيمي از محققان و اساتيد دانشگاههاي تهران و صنعتي شريف ،متشكل از متخصصان علوم شناختي ، اقتصاد رفتاري ،شبكه هاي اجتماعي ،هوش مصنوعي ،روانشناسي اجتماعي و برق قدرت به عنوان مشاوران شركت توانير با اين پروژه همكاري دارند.
دكتر نيلي در ادامه ساختار كلي طرح پيشنهادي را براي تجميع كنندگان طرح پاسخگويي بار خانگي و تجاري تشريح كرد و به تبيين محورهاي مرتبط با آن از جمله شيوه هاي علمي تعيين محتوا و آزمون اثربخشي ،ايجاد حساسيت ذهني ،ارتباط دادن مديريت مصرف به كار خير ،روشهاي مديريت مصرف ،تشويق اجتماعي پيش دستانه و تشويق اجتماعي وسيع همچنين فلوچارتهاي طراحي شده پرداخت و از بهره گيري از 5 ابزار طلايي براي اندازه گيري اثربخشي اقدامات و تبديل برنامه هاي مديريت مصرف به گفتمان عمومي در جامعه هدف خبر داد.
در ادامه اين دوره آموزشي دكتر حاتمي پيرامون مباني روانشناختي و رفتاري تغيير رفتار در حوزه مصرف انرژي به ايراد مطالب پرداخت.
وي ارايه بازخورد به مشتركان را از موثرترين شيوه ها براي اصلاح رفتار مصرفي ذكر كرد كه بايد در فاصله كوتاهي از بروز رفتار مصرفي ارايه شود و نمونه اي از آن با طراحي يك نرم افزار گوشي همراه در برزيل به كار گرفته شده كه ميزان كاهش مصرف برق را ماهانه به مشترك اعلام ميكند همچنين يكي از شركتهاي برق در امريكاي مركزي با مقايسه ميزان برق مصرفي مشترك با همسايگان و اعلام آن از طريق قبوض برق ، مشتركان پرمصرف را به كاهش 6.3 درصد از مصرف برق خود ترغيب كرد.
در ادامه اين نشست دكتر وهابي با موضوع اقتصاد رفتاري- شناختي ،دكتر داور پناه پيرامون روشهاي مديريت مصرف و ميزان اثربخشي و دكتر اسد پور درخصوص چگونگي بازخورد گيري از شبكه هاي اجتماعي و تحليل داده ها به ايراد مطالب پرداختند كه با پاسخگويي به سووالات و ارايه نقطه نظرات و تجارب شركتهاي تجميع كننده همراه بود.


لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شرکت توانیر

    منبع خبر

    سایت خبری شرکت توانیر

    سایت خبری روابط عمومی شرکت توانیر

      نظرات